tiistai 17. huhtikuuta 2018

Kohtuutonta

Muistan, kun sanoin graduohjaajilleni, että haluan valmistua nopeasti, eikä minulla ole korkeaa kunnianhimoa tässä vaiheessa arvosanan suhteen. Kuitenkin olen valmis hiomaan graduani niin kauan, kun se voidaan hyväksyä arvosanalla C, eli kiittäen hyväksytty.
Nyt 15 vuotta vanhaa gradua sovelletaan nykyisiin ohjeisiin.
Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen (2002). Sovelletaan ennen 1.3.2013 tapahtuneiden vilppiepäilyjen käsittelyssä.
s.4 Plagiarismin määritelmä
Luvatonta lainaamista (plagiarism) on jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan esittäminen omanaan.
Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Sovelletaan ennen 1.3.2013 tapahtuneiden vilppiepäilyjen käsittelyssä.
s.4 Plagiarismin määritelmä
Plagioinnilla (plagiarism) eli luvattomalla lainaamisella tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan, kuvallisen ilmaisun taikäännöksen esittämistä omana. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi.
Koko jutun idea oli lokakampanja.
Minulta pyydettiin vastausta nykyisen tieteellisen käytännön mukaisesti, vaikka 15 vuotta sitten ohjeet olivat erilaiset.
Väitetyt puutteet viittauksissa/Hoffrén työni sivuilla 15–17 jaksossa 3.2. Akkulturaatio. Olen jättänyt viittaamatta Henriikka Hoffrénin artikkeliin/ Pro gradu -tutkielmaan. Lisäksi Hautamäki on huomauttanut, että Hoffrén viittaa tutkielmassaan eri lähteeseen kuin minä.
En ole kuitenkaan esittänyt Hoffrénin tekstiä omanani, sillä tutkielmastani löytyvät viittaukset Hofsteden teokseen vuodelta 1991 ja Berryn teokseen vuodelta 1989.
Joka tapauksessa käytäntö on ollut Pro gradu -tutkielmiin tehtävien viittausten osalta epäselvä. Olen ymmärtänyt, että viittaukset tulee tehdä alkuperäislähteisiin, ei niiden käännöksiin. Lainaamani teksti ei ole Hoffrénin omaa pohdintaa, vaan käännös englanninkielisestä kirjallisuudesta. Olen löytänyt aiheen Hofsteden ja Berryn teoksista, joihin olen viitannut. Käyttämäni lähdekirjallisuus ei ole väärää.
Vaikka Hoffrén on teoksessaan viitannut Berryn teokseen vuodelta 1980 ja minä Berryn teokseen vuodelta 1989, ei viittauksessa ole virhettä. Tutkielmassani on käytetty Berryn uudempaa teosta, jossa Berry on selostanut kehittämiään akkulturaatiomalleja. Opiskelijoita onkin kehotettu käyttämään tuoreita lähteitä, sillä monilla tieteenaloilla tutkimustieto muuttuu nopeasti. Valitettavasti olen kirjoittanut lähteen sivunumeron väärin. Oikeat sivunumerot viittaamassani Berryn teoksessa ovat 216–217.
Kaaviossa olen lähestynyt Berryn akkulturaatiomalleja eri tavalla kuin Hoffrén. Olen pyrkinyt selostamaan neljän mallin sisältöä suoraan kaaviossa, toisin kuin Hoffren on tehnyt.
Professori Hautamäen mukaan toinen merkittävin eettisen normin loukkaus koskee lainauksia Oksana Myllylän opinnäytetyöstä Venäjänkieliset lapset suomalaisessa koulussa. Esimerkkinä Lausteen koulun oppilaat. Selvityksen mukaan olen jättänyt viittaamatta Myllylän tekstiin. Työssäni olen viitannut Breakwellin teokseen vuodelta 1986, kun taas Myllylä on käyttänyt lähteenä Liebkindin teosta vuodelta 1994. Lisäksi lähdeluettelossani on Hautamäen mukaan ollut viite Breakwellin julkaisuun vuodelta 1986, johon ei kuitenkaan tekstissä ole viitattu.

Myös tässä on kyse Myllylän Pro gradu -tutkielmasta. Aikaisemmin esittämälläni tavalla tutkielmien käyttämistä lähteenä on tullut välttää. Tästä syystä uskoisin, että myös tältä osin muistiinpanoni tekstin alkuperästä ovat olleet puutteellisia ja lähteissä on ilmennyt huolimattomuusvirheitä.
Tältäkään osin en ole esittänyt Myllylän työtä omanani. Olen viitannut työssäni Breakwellin teokseen. Lainaamani teksti ei ole ollut Myllylän omaa pohdintaa, vaan muualta lainattua. Saamani ohjeistuksen mukaan lähdeviittaus alkuperäisteokseen ei tällaisessa tilanteessa ole virhe. Lisäksi Myllylältä lainaamani teksti on nähdäkseni sellaista yleistä tietoa, johon lähteen merkitseminen ei ole välttämätöntä.
Ennen opinnäytetyöni laatimista olen tutustunut laajalti alan kirjallisuuteen. Lähdeviittaukset olen merkinnyt yhteen teokseen, mutta sama tieto on voinut ilmetä useammastakin lähteestä. Lähdeluettelossa voi siten olla teoksia, joihin en ole suoranaisesti tekstissä viitannut. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että en olisi niitä työni lähteenä käyttänyt. Käsitykseni mukaan tällaisessa tilanteessa ei ole virhe merkitä teosta lähdeluetteloon.
Hoffrénin ja Myllylän teoksia on käytetty lähteenä kirjallisuuskatsausosiossa. Tämä jo itsessään osoittaa, että en ole esittänyt lainattua tekstiä omanani. Kyse on ollut yleisestä viittaustavasta, joka minulle on opetettu. Olen noudattanut minulle annettuja ohjeita. Kuten Hautamäkikin toteaa kyse ei ole sinänsä väärästä, normin vastaisesta viittaustavasta, mutta sitä ei nykyisten ohjeiden mukaan ole suosittava.
Edelleen Hautamäki toteaa selvityksessään, että viittauskäytännön on oltava johdonmukaista. Hautamäen mukaan työssäni on ollut sellaisia kielivirheitä ja lähdeluettelon puutteita, joista olisi tullut tarkastuslausunnossa huomauttaa, ja joiden olisi tullut alentaa työstä annettavaa arvosanalauseketta.
Tältä osin Hautamäen esittämät puutteet työssäni ovat olleet sellaisia, jotka ovat varmasti olleet työni tarkastajien havaittavissa. Vaikka tutkielman arvostelijat olisivat toimineet työssään huolimattomasti (kts. esim. tarkastuslausunto, tutkielmani on hyväksytty vuonna 3003), sitä ei voida katsoa minun vahingokseni. Tutkielman arvosana perustuu joka tapauksessa kokonaisarvosteluun. On selvää, että jokaista tutkielman puutetta ei ole mahdollista yksilöidä tarkastuslausunnossa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö puutteita olisi otettu kokonaisarvostelussa huomioon.
Esiselvityksen tehnyt professori Hautamäki on todennut, ettei työni autenttisuutta ole syytä epäillä ja työlläni on paikka tieteellisen tutkimuksen jatkuvuudessa.
Kyllä, työssäni on huolimattomuusvirheitä, silti koen, että tämä on ollut minua kohtaan kohtuutonta.

sunnuntai 10. huhtikuuta 2016

IHMISKEITARO: duraalinen prosetiivi maanikollek(k)o?Kuvassa Mahdollisen Kirjallisuuden Seuran viime torstaina julkaisema neljäntoista jäsenen massiivinen yhteisprojekti. Painos on pieni, joten tilaajien kannattaa hätiköidä. Yhden osan hinta 20 euroa, koko sarja 300 euroa. Tilaukset suoraan kirjoittajilta tai seuralta

lauantai 15. marraskuuta 2014

DIMI-rivit


C-kasettikirjastoni on niin suppea, ettei mistään kokoelmasta voi edes puhua. Joitakin harvinaisuuksia laatikoihin on kuitenkin kertynyt, kuten Tipi ja Sylvester Stallonen Operaatio turnipsi, kansantaiteilija Andreas Alarieston tuotantoa esittelevä Taulu ja laulu I sekä Potilasklubi ITUn hengellisen piirin julkaisema Hengellisiä ituja. Täytyy myös mainita alla oleva eksoottisen nostalginen lastenlaulukasetti. Musiikin tenhovoima liitää kulttuuri- ja kielimuurien yli, mutta edes artistin nimeä en ole onnistunut selvittämään. Ehkä joku arabiantaitoinen lukija osaa auttaa?Tällä viikolla sain painavan syyn palata tutkailemaan c-kasettiformaattia. Posti toi yllättävän ja ällistyttävän lahjoituksen Jussi Lehtisalolta ja Ektro Recordsilta. Sattumoisin olin juuri edellisenä iltana katsellut netistä Rättö ja Lehtisalo -duon videoita ja keikkataltiointeja. Sama ääniuniversumi laajeni vielä parilla arvokkaalla lisätunnilla, kun kuuntelin oheiset Ruton Musicin julkaisemat kasetit.

Erkki Kurenniemi: Dry ´73-9-8 CS (REISSUE)Harry Salmenniemi: Kivirivit CS

Visionäärinero Erkki Kurenniemi on saanut viime aikoina ilahduttavasti näkyvyyttä. Noin vuosi sitten Kiasmassa avattiin hänen elämäntyötään esittelevä retrospektiivi. Videotaiteilija Mika Taanilan samanaikainen näyttely eli symbioottisessa suhteessa Kurenniemen koneiden, muistikirjojen ja maalausten kanssa. Perimmäisessä huoneessa nähtiin myös Taanilan upea dokumenttielokuva Kurenniemestä, Tulevaisuus ei ole entisensä (2002). Nyt Taanila on julkaissut perustamansa Ruton Music -kasettimerkin suojissa uudelleen Kurenniemen puolituntisen ääniteoksen Dry '73-9-8 vuodelta 1973.

Kurenniemi loi esityksen rakentamallaan DIMI-T-"enkefalofonilla". Laite muunsi käyttäjänsä aivosähköisen toiminnan musiikiksi siirtämällä signaalit muokattuina ja 500 000 -kertaisesti vahvistettuina oskillaattorille. Parhaat tulokset saatiin, kun koehenkilö oli kevyessä unessa tai mahdollisimman rentoutunut.

Tärkeintä Kurenniemen DIMI-T-hankkeessa lienee konsepti. Epäilen, ettei Dry '73-9-8 sinänsä kuulostanut 1970-luvun alkupuolellakaan mullistavan uudelta, sillä oskillaattoreita oli ehditty vinguttaa jo useita vuosikymmeniä esimerkiksi tieteiselokuvien ääniraidoilla. Aivojen alfarytmien käyttäminen musiikkisoittimen ohjaussignaalina oli kuitenkin hieno keksintö. Vielä tänäkin päivänä tuntuu hämmentävältä ja merkittävältä saada tietää, miltä ajattelu ja uni kuulostavat.

Siinä missä Dry '73-9-8 herättää ihailua ennen kaikkea käsitteellisellä tasolla, toinen vastaanottamani lahja tarjoaa monin verroin nautinnollisemman kuunteluelämyksen. Ruton Music on tuottanut Harry Salmenniemen runoteoksesta Kivirivit kasettimuotoisen äänikirjan. Lausujaksi on rekrytoitu alan rautainen ammattilainen, Google Robot.

Puhesyntetisaattorin seesteinen ja tasaisen varma suoritus virittää Salmeniemen tekstit uudelle värähtelytasolle. Rytmitykseltään lausuntatapa on hyvin lähellä perinteistä "tämän runon haluaisin kuulla" -tyyliä. Toisaalta robotin puheessa erottuu vahva skandinaavinen aksentti. Myös luovia taiteellisia vapauksia otetaan: esimerkiksi tekstin sana "hän" muuntuu ääninauhalla muotoon "hehtaari än".

Molemmista äänitteistä on otettu pieni numeroitu painos, joten ostajan kannattaa pitää kiirettä. Kuten Erkki Kurenniemi voisi sanoa, nopeat elävät.           

perjantai 19. syyskuuta 2014

Limerikkihaaste

Sami Liuhdon blogi on elpynyt! Hän haastoi minut väkertämään kaupunkiaiheisen limerikin. Kulkutauti on lähtöisin blogista nimeltä Opuscolo - kirjasta kirjaan.

Kontribuutioni:

On vieras paikka mulle Kotka
mut tiedän Meripäivät jotka
juottaa känniin
suistaa ränniin
tyypit joille maistuu votka.

Panen vahingon kiertämään Vesa Haapalalle, Jukka Laajarinteelle ja V. S. Luoma-aholle.

 "Ohjeet tässä:
L niinkuin Limerikki -blogihaaste toimii näin:
    1. Kirjoita limerikki, joka käsittelee jotakin Suomen kaupunkia. Runo, joka noudattaa seuraavaa kaavaa:"Limerikki on viisisäkeinen , usein pilaileva riimiruno, jonka ensimmäisellä rivillä on mainittava jonkin paikkakunnan nimi. Runomuoto tunnetaan jo 1300 luvulta asti, mutta Edward Learin A Bonk of Nonsense teki sen tunnetuksi ja antoi sille nimen irlantilaisen Limerickin kaupungin mukaan. Runossa pitää keskenään rimmata ensimmäinen, toinen ja viides säe sekä kolmas ja neljäs säe, eli runokielellä:AABBA
    (Anneli Kanto, Älytön äyriäinen ja muita eläinriimejä -kirjan alkulehdeltä)
    2. Julkaise runosi blogissa. Kopioi tekstiisi haasteen säännöt.
    3. Mainitse tekstissäsi tämä haasteen alkuperä ja lisää tekstiisi linkki, joka tuo lukijansa tähän kirjoitukseen. (Huom! Ilman linkitystä et voi osallistu haasteeseen. Voit käyttää kuvaa lähdeviitteellä.)
    4. Kopioi linkki kirjoituksestasi kommenttikenttään, jos haluat runosi myöhemmin tehtävään haasteen koostepostaukseen.
5. Lähetä haaste 3-5 blogikaverillesi.
Aikaa haasteeseen on syyskuun loppuun saakka - siihen saakka annetaan runosuonen virrata!"

torstai 22. toukokuuta 2014

Eurovaalit lähestyvät


Uutisten mukaan kansalaisten ennakkoäänestysinto oli suunnilleen yhtä vaisua kuin edellisissä Europarlamenttivaaleissa, vaikka tällä kertaa äänestyspäiviä oli tarjolla yksi enemmän. Toivottavasti liikenne uurnilla vilkastuu varsinaisena vaalipäivänä ensi pyhänä.

Se Euroopan parlamentissa kuultu väite, että nämä olisivat kaikkien aikojen merkittävimmät eurovaalit, ei välttämättä ole pelkkää kampanjaretoriikkaa. Samalla kun Ukrainan huolestuttavat tapahtumat ovat luonnollisesti vallanneet suurimman osan lehtien palstatilasta, Euroopan monisyisessä velkakriisissä on jääty yhä odottamaan ratkaisevia talouspoliittisia siirtoja.

Onkin mahdollista, että Europarlamenttivaaleista kehkeytyy aito linjavaali, jossa punnitaan kahden vastakkaisen ekonomisen suuntauksen voimasuhteet: yhtäällä vakiintunutta talouskuria ajanut parlamentaarinen blokki, toisaalla elvytyspolitiikan kannattajat. Arvaamattoman lisänsä asetelmaan tuovat jatkuvasti voimistuneet eurokriittiset ryhmittymät. Nähtäväksi jää, miten eri maiden protestiliikkeet kykenevät yhdistämään rivinsä yhteisen separatistisen agendan taakse.

Valmistautuessamme viikonlopun jännitysnäytelmään voisi olla hauskaa purkaa paineita leikkimielisen vedonlyönnin merkeissä. Moni media on jo julkaissut listoja vaalien ennakkosuosikeista. Siksi voittajan veikkaus olisi tuskin kovin kiinnostavaa.

Mutta ketkä Suomen ehdokkaat jäävät hännille? Julistan täten blogini lukijoiden kesken vedonlyönnin eurovaalien paarialuokasta. Kerro blogin kommenttilaatikossa, kenen suomalaisehdokkaan uskot saavan vähiten ääniä eurovaaleissa. Kisan voittaa se kommentoija, jonka suosikille kertyy pienin äänisaalis.

Löydät ehdokaslistan täältä. Panen oman pelimerkkini ehdokkaalle numero 130.      

tiistai 15. huhtikuuta 2014

Salamurhan notaatio

Vapaamuurari Jakob Johan Anckarström ampui kuningas Kustaa III:ta Tukholman oopperatalon naamiaisissa maaliskuun 16. päivän iltana 1792. Kuningas kärsi tuskia lähes kaksi viikkoa, kunnes kuoli 29. maaliskuuta. Murhan takana oli salaliitto, josta Ackarströmin tunnustuksen nojalla vangittiin myöhemmin kenraali Carl Pechlin sekä kreivit Claes Horn ja Adolf Ribbing.

Ennen kuolemantuomion täytäntöönpanoa Anckarstömiä kierrätettiin Tukholman toreilla ruoskimisnäytöksissä. Mestaus ja ruumiin paloittelu tapahtuivat 27. huhtikuuta 1792. Muut kiinni otetut salaliittolaiset välttyivät yhtä raa'alta kohtelulta. Iäkäs Pechlin vietti loppuelämänsä vankilassa. Horn ja Ribbing ajettiin maanpakoon.

Alla oleva nuottivihko sisältää katrillin, jota soitettiin naamiaisissa salamurhan hetkellä. Kappaleen säveltäjää ei mainita.

 
Murhaaja ampui Kustaata tanssin aikana. Sotilaskapelimestari Kluthin johtama orkesteri oli soittanut kappaleen läpi, ja meneillään oli kertaus. Musiikki vaimeni välittömästi laukauksen kajahtaessa.

Fazerin vuonna 1910 julkaisemaan nuottiin on merkitty tähden tai kukan kaltaisella symbolilla kohta, jossa Anckarstöm laukaisi pistoolinsa.

    

torstai 6. maaliskuuta 2014

Kauneimmat levyt, osa 1: Suomi TOP 50

Nimimerkin Korppi on oikeus suojissa esiintyvä mediamies Timo Korppi ehdotti blogikommentissaan taannoin, että laatisin kauneimmat kirjat -sarjan jatkoksi katsauksen myös levynkansitaiteeseen. ANE kuuntelee lukijapalautetta herkällä korvalla, joten tein työtä käskettyä.

Kaikkien kauniiden levyjen läpikäynti kerralla olisi uuvuttava urakka sekä lukijoille että näyttelyn koostajalle. Siksi päätin jakaa kokonaisuuden kahtia: alla esitellään (satunnaisessa järjestyksessä) äänilevykirjastoni viisikymmentä kauneinta kotimaista eksemplaaria. Ulkomaiden eli "maailmanmusiikin" TOP 50 tulee käsittelyyn joskus tulevaisuudessa.

Vaikka olen vannoutunut vinyylifriikki, kelpuutin joukkoon esimerkinomaisesti myös pari ns. laserlevyä ("Compact Disc"), joka formaatti lienee nuorisolle nykypäivänä läheisempi. Eero Avenin Sirpaleet-levystä kuvasin poikkeuksellisesti takakannen, johon teoksen visuaaliset arvot etupäässä keskittyvät. Tenhoavana yksityiskohtana mainittakoon vasemman käden paleltuneelta näyttävä sormi. Pahoittelen joidenkin kuvien tärähtänyttä tai muutoin heikohkoa laatua.


Jaakon kauneimmat levyt: Suomi TOP 50  

Extuson Big Band: Yskänhillintään Extuson
Edition Dezime/ LeBaron Music

Tohtori Ammondt: Surun siivet
Sallap Ky. MLLP-4108


DDT Jazzband: The Championshipsound with DDT Jazzband
Oy Kompass Records Ab. KOLPSPE-1

Frederik: Olen Dracula
Finnlevy. FL-5025

Eri esittäjiä: Housut pois ja hoitoon
Elap A/S, Poptori Oy. 50181042 

Image: Image
Reeb Oy. RPLP-5018

Jorma Markos: "Torero" Ayrton Senna
Markos Prod./Minimusic. JM-1302


Kai Lind ja Arja Tuomarila: Se on ihan jees
KMLD-102

The King: Lumoa mut
KINGCD-0201

Mauno Moisanen: Mauno Moisanen
Kerberos. KEL-643

Treklangen: Evankeliumijuna
Oy Finngospel Ab. FGLP-5001-F

Vimpelin Väinämöinen: Vimpelin Väinämöinen
Kansanmusiikki-instituutti. KICD-70

Bamperos: Tule kanssani kylpyyn
Pekan Musiikki Oy. ANUCO-1015


Break: Break
CBS Records Oy. CBS-85956

Zetor: Lihakenkä
Välilevy. VILU-2

Kari Litmanen: Hammond superhitit 1
Hittikorva. HITLP-5504

Matti ja Teppo: Ota kiinni...
M&T Productions. MTLP-1

Pikkujoulun tanssit
Satsanga Records. MMLP-23

Aira Samulin: Pumppi eli kosketustanssi
Reeb Oy. RPLP-3027

Eero Aven: Sirpaleet
M&T Productions. MTHLP-1008

Acre Kari: Unohtumaton vokstrotti
Satsanga. MMLP-5

Suomen ekonomiliitto SEFE: "...ja laula ja..."
Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta. KYL-LP-50

Jam Jam: Jam Jam
Oy Emi Finland Ab. 062-1385301

Eri esittäjiä: Joko Sulla Soi? Syksyn '80 Parhaat!
Fifty-fifty. FFLP-60

Keijo Louna & al: Keijon hanuritytöt & -pojat
Serenolevy. KLLP-3

Laihtumattomat: Laihtumattomat
Finnlevy. RILP-7079

Lasse Heimonen: Jeesus sai mut pilviin
Prisma. RVLP-1007

Leif Lindgren: Leif Lindgren
Finnlevy. FL-5152

O.S.S.Y: Tanssityttö Barbara
M&T Tuotanto Oy. LHLP-107

Samuli Sirén ja Saalemkvartetti: Tämä on laulu sydämeni
Ristin Voitto. RV-44

Sami Pilvilä: Sami Pilvilä
Samusiikki Oy. MTLP-57

Vetelin tytöt: Herra tuntee tieni
Kirja- ja musiikkivälitys Ky. KMLP-114

Pasi Kaunisto ja Wupit: Wuppeja ollaan
LeBaron Music Oy. SILP-3

Äffät: Matkameteliä
Finnmatkat Oy. ÄFFÄT-001

Kakka-hätä 77: WTC räjähtää
Combat Rock Industry. CRI-044

Jorma Uusitalo: "Hetki vain"
Sauna-Musiikki Oy. KOI-LP-120

Jokke Seppälä: Find My Girl
Polarvox Oy. LJLP-1011

 Kari Salmelainen: Tahdon olla sun napakymppis
Flamingo. FGL-4003

 Klas Söderholm: En kväll på Brittas restaurang
Soundcat. MILP-154

 Liimanarina: Läntinen Pornokatu 25 B13 
eli mitä Reijo Pauke teki munasilteen rock'n'rollin sylttytehtaalla
Bad Vugum. BAD-25

 Matti Esko: Parhaat Joulun Sävelet
Audiovox Records Oy. AXRLP-1004

 Keijo Minerva: Uskon huomiseen
K-tel International Oy. KM-7133

 Nalle Lehtonen: Nalle Lehtonen
MTV Musiikki. MTVCD-089

 Quick Lipps: Quick Lipps
Levytuottajat Oy. GDL-2050

 Rami Ranta: Itkuliina
Fifty-fifty. FFLP-63

 Robin: Mies tarvitsee naisen
M&T Production. MTLP-43

 Silhuetit: Oi mikä sirkus!
Finnlevy. FL-5066

 Stefan: Stefan
MTV-Musiikki. MTVLP-029

 Jaakko Salo Orchestra: Sauna-à-go-go
Scandia Music Co. SLP-571

 Toni: Fine On My Mind
Rondo. ROLPS-111